Tag Archives: почистване на печка

  • почистване на фурна

    Как да почистим фурната?

    След месеци на печене фурната става доста замърсена. Натрупаната грес и овъглена храна се превръщат във въглерод, предизвиквайки силен мирис на изгоряли, когато готвите. Това натрупване и покриване на фурната с остатъчна храна и мазнина, може да са причина и опасност от пожар.